KOMPLEXNÉ RIEŠENIA NAKLADANIA S ODPADMI

F.M.RECYKLING s.r.o

Trenčín
+421.915498918
VYKUPPAPIERA@VYKUPPAPIERA.EU

HLAVNÝ PARTNER

ČO ROBÍME

 

 Naša firma sa zaoberá komplexným riešením pre odpady ale hlavne výkupom papiera od občanov.Veľkou výhodou je, že naši zákazníci nemusia nosiť papier do zberných surovín ale mi preň prídeme priamo pred Váš vchod.Vašou povinosťou je iba spraviť balíky a doniesť do nášho auta kde Vám papier odvážime a vyplatíme.

Tak starý papier už nevyhadzujte do smetiaka za ktorý musíte platiť ale počkajte si na nás a zarobte na tom.